קורונה – עדכוני מעסיקים

RELATED PRACTICES

בשל מגפת הקורנה, וההנחיות הנוגעות לחובת הבידוד הביתי וחובות אחרות המשפיעות על שגרת המשק, בהם בין היתר התנהלות אזרחים בשל מצב רפואי וכן איסור התקהלויות (נכון למועד עדכון זה המגבלה חלה על התקהלויות של 100 איש ומעלה) המעסיקים בישראל נתקלים בשורה של אתגרים יומיומיים. לנוחיותכם רכזנו את עיקר הסוגיות בתחום דיני העבודה על מנת לטשטש עד כמה שאפשר את חוסר הוודאות והשאלות רבות של לקוחותינו, ציבור המעסיקים והמועסקים. העדכון המלא בלינק.

הנחיות למעסיקים בהתאם לצו בריאות העם-מעודכן 12.3.20).pdf


HIT ENTER TO SEARCH OR ESC TO CLOSE